Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT VIA SHARON COACHING 

 

Via Sharon Coaching vindt de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en van de bezoekers van de website belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Via Sharon Coaching houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Via Sharon Coaching, gevestigd te Den Haag.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Via Sharon Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG?

Via Sharon Coaching verleent diensten op het gebied van individuele coaching en teamcoaching. De werkzame coach is aangesloten bij de NOBCO en werkt op basis van de Internationale Ethische Code van EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Hierin zijn zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van de coach geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten op dit terrein kunnen door een klant aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedure van de NOBCO.

Via Sharon Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Via Sharon Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Via Sharon Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

BEWAARTERMIJN

Via Sharon Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle inhoudelijke gegevens van klanten worden na uiterlijk 7 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Voor persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Via Sharon Coaching deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Via Sharon Coaching heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

 

INZAGE EN CORRECTIE

De coach houdt een dossier bij, dat onder meer kan bestaan uit persoonlijke aantekeningen van de coach, inbreng van de coachee en correspondentie tussen coach en coachee. Dit is nodig voor een goede uitvoering van het coachtraject. De coachee heeft geen recht de persoonlijke aantekeningen van de coach in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

BEZOEK WEBSITE

Op de website Via Sharon Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP-adres gegevens door Google geanonimiseerd worden.

Via Sharon Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website worden na 14 maanden verwijderd.

 

Via Sharon Coaching heeft haar website beveiligd met een SSL-verbinding. Als u contact opneemt met Via Sharon Coaching, worden uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

 

VRAGEN

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact op.

We gebruiken cookies om je de beste gebruikerservaring te bieden. Door onze website te gebruiken, geef je daar toestemming voor. View more
Ik ga akkoord